Domagoj Rogina

Domagoj Rogina rođen je 1989. godine u Varaždinu. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2017. godine. Do sada je izlagao na niz izložbi. Od 2018. godine radi kao profesor likovne i tehničke kulture u Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj u Zagrebu. Dobitnik je HDLU-ove nagrade za najboljeg mladog umjetnika za 2022. godinu.

Domagoj Rogina pripada mlađoj generaciji hrvatskog slikarstva usmjerenog na figuraciju. U zadnjih nekoliko godina nametnuo se likovnoj kritici i publici kao jedan od vodećih slikara mlađe generacije. Njegov izniman umjetnički izričaj prepoznatljiv
je po ekspresivnim kompozicijama, slojevitim namazima boje, izražajnom rukopisu, naglašenom potezu kista. Umjetnik se fokusira na površinu slike, na njezin taktilni dio stoga je naglašena materija boje koja utjelovljuje prizor nezaobilazni dio na njegovim radovima koje često kriju simboliku iz svakodnevnog života. Kroz svoje slike progovara i upozorava na ugroženost prirode i lošem odnosu čovjeka prema
njoj.

Kao što je i sam umjetnik jednom rekao: ” Volim slikati slobodno, istraživati, stoga slikanju pristupam kao otkrivanju, promišljanju, igri, u svakom novom ciklusu pokušavam otkriti nešto novo”.