Paulina Jazvić

Paulina Jazvić rođena je 1973. godine u Zagrebu gdje je diplomirala Dizajn odjeće i tekstila na Tekstilno tehnološkom fakultetu 1995. godine, te diplomirala slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2001. godine. Do sada je izlagala na mnogim samostalnim i skupnim izložbi u zemlji i inozemstvu (Hrvatska, Slovenija, Italija). Dobitnica je mnogih nagrada. Živi i radi u Zagrebu.

Paulina je priznata i prepoznatljiva po svom likovnom radu u kojem se najčešće koristi slikama velikog formata, te umjetničkim i modnim instalacijama koje ‘kroji’ na granici figuracije i apstrakcije, s karakterističnom mješavinom tehnika i materijala. Ona je umjetnica s talentom za brzu, vještu i čistu liniju, kojom na poseban način modelira likove na platnu. Učestalo se koristi crnom kontinuiranom linijom u stvaranju različitih figurativnih oblika koje često kombinira sa korištenjem reducirane palete boja i to najčešće crvene i žute. Likovni izričaj na svojim slikama dodatno oplemenjuje prekrivajući površinu platna isječcima fotografija, otiscima predmeta, raznim natpisima i ostalim vizualnim tragovima. Umjetnica u svom radu propituje vlastitu ulogu žene i majke s tipično ženske pozicije žene u modernom društvu.

saznaj više …