Planirani projekti

Izložba Sebastijana Dračića u Milanu u suradnji s galerijom WinArts iz Milana

Projekt Sarajevo 100, izložba plakata međunarodnih grafičkih dizajnera, 2015.

Affordable Art Fair, Milano, 19.-22. ožujka 2015.

Planiranje i organiziranje izložbi u zemlji i inozemstvu

Internacionalni program u suradnji s inozemnim galerijama

Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima suvremene umjetnosti (Art Fairs)

Otvorenost za suradnju s umjetnicima