IZLOŽBA “SINTEZA TRADICIJE I SUVREMENOSTI”, LAUBA-KUĆA ZA LJUDE I UMJETNOST, ZAGREB, 28.09-12.10.2107.

U Laubi-kući za ljude i umjetnost otvorena je izložba Sinteza tradicije i suvremenosti dvojice mladih, već afirmiranih likovnih umjetnika: hrvatskog slikara Stjepana Šandrka i talijanskog kipara Danielea Fortune. Izložba je realizirana kao nastavak niza međunarodnih izložbi u zajedničkoj suradnji nezavisne kustosice Frankice Mitrović Mihić s talijanskom galerijom WinArts i Laubom-kućom za ljude i umjetnost sa željom poboljšanja međunarodne suradnje među galerijama i likovnim umjetnicima.

Na izložbi se Stjepan Šandrk predstavi sa radovima iz svog posljednjeg ciklusa pod nazivom Spektakl, u kojima progovara o načinima kojima doživljavamo kulturu i umjetnost u današnjem suvremenom društvu, preplavljenom modernim medijima. Fortunini radovi izloženi na ovoj izložbi pripadaju njegovom posljednjem ciklusu pod nazivom Colormination. Fokusiraju se na ljudsku figuru interpretiranu u duhu antičke tradicije, ali na način suvremene kiparske morfologije.

U radu oba umjetnika vidljiva je povezanost s tradicionalnim umjetničkim nasljeđem, unutar kojeg ne napuštaju figuraciju, već je tumače na posve suvremen i osoban način, ostajuči pritom vjerni tradicionalnim medijima likovnog izražavanja- slici i skulpturi.

KATALOG

Sinteza tradicije i suvremenosti – Lauba

Zadovoljstvo nam je najaviti novu izložbu pod nazivom Sinteza tradicije i suvremenosti dvojice mladih, već afirmiranih likovnih umjetnika: hrvatskog slikara Stjepana Šandrka i talijanskog kipara Danielea Fortune.

Izložba je realizirana inicijativom kustosice Frankice Mitrović Mihić kao nastavak niza izložbi u suradnji s talijanskom galerijom WinArts i Laubom kućom za ljude i umjetnost u cilju poboljšanja međunarodne suradnje galerija i likovnih umjetnika.

pozivnica

Stjepan Šandrk


Daniele Fortuna